Home


Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Zavod za mljekarstvo
Referentni laboratorij
za mlijeko i mliječne
proizvode

Svetošimunska 25
10000 Zagreb, HR

T. +385 (0)1 239 3942
F. +385 (0)1 239 3988
E. rlm@agr.hr

www.agr.hr
Četvrtak, 29 Studeni 2012   RLM   Pregleda: 2905

Analiza magarećeg mlijeka

U Referentnom laboratoriju za mlijeko i mliječne proizvode je moguće obaviti fizikalno-kemijske i mikrobiološke analize magarećeg mlijeka. Za dodatne informacije obratite nam se putem kontakt stranica.