Home


Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Zavod za mljekarstvo
Referentni laboratorij
za mlijeko i mliječne
proizvode

Svetošimunska 25
10000 Zagreb, HR

T. +385 (0)1 239 3942
F. +385 (0)1 239 3988
E. rlm@agr.hr

www.agr.hr
Djelatnici: Davor Gašparović

Davor Gašparović
Administrativni referent
Paviljon 2, 1. kat
tel: +385 01 239 3942
e-mail: dgasparovic@agr.hr

Edukacija


2008.


Seminar „Unutrašnje neovisne ocjene u laboratorijima“,
HMD, Zagreb, 2008.

2007.


Adobe Acrobat Professional Course, Algebra, Zagreb, 2007.