Home


Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Zavod za mljekarstvo
Referentni laboratorij
za mlijeko i mliječne
proizvode

Svetošimunska 25
10000 Zagreb, HR

T. +385 (0)1 239 3942
F. +385 (0)1 239 3988
E. rlm@agr.hr

www.agr.hr
Djelatnici: Hrvoje Šandor

Hrvoje Šandor, Kemijski tehničar
Tehnički suradnik
Zavod za mljekarstvo
Paviljon 2, 1. kat
tel: +385 01 239 3904
e-mail: hsandor@agr.hr

Radno iskustvo
ožujak 2007. - sada
Sveučilište u Zagrebu - Agronomski fakultet, Zavod za mljekarstvo, Referentni laboratorij za mlijeko i mliječne proizvode

Edukacija


2012.


40. Hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka s međunarodnim sudjelovanjem, Lovran, Hrvatska, Hrvatska mljekarska udruga (HMU).

 

2010.


39. Hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, Hrvatska, Hrvatska mljekarska udruga (HMU).

 

listopad, 2007. – veljača, 2008.

Seminar “Grafički dizajner?, Učilište “Algebra?, Zagreb, Hrvatska.

listopad, 2005. – veljača, 2006.

Seminar “Web dizajner?, Učilište “Algebra?, Zagreb, Hrvatska.