Home


Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Zavod za mljekarstvo
Referentni laboratorij
za mlijeko i mliječne
proizvode

Svetošimunska 25
10000 Zagreb, HR

T. +385 (0)1 239 3942
F. +385 (0)1 239 3988
E. rlm@agr.hr

www.agr.hr
Umjerni uzorci

Umjerni uzorci - referencijske tvari za umjeravanje instrumenata

Umjerni uzorci mlijeka isporučuju se korisnicima radi umjeravanja analitičkih instrumenata i u cilju provjere kvalitete rada.
Jedan set umjernih uzoraka uključuje 10 uzoraka za mliječnu mast, protein, laktozu i suhu tvar (osnovni kemijski sastav), odnosno, 5 uzoraka za somatske stanice i 5 uzoraka za točku ledišta. Također, možemo osigurati odvojeni set od 10 uzoraka za ureju u mlijeku.

Umjerne uzorke možete naručiti tako da pošaljete e-mail s narudžbom na rlm@agr.hr najmanje 7 dana prije odabranog termina (pogledajte tablicu s terminima isporuke). Narudžba mora sadržavati: naziv tvrtke, adresu i OIB tvrtke, ime kontakt osobe, način dostave umjernih uzoraka (osobno preuzimanje ili dostava brzom poštom), DHL broj (ukoliko se dostava obavlja brzom poštom).

Rukovanje umjernim uzorcima

Rukovanje umjernim uzorcima (referencijskim tvarima) obavlja se sukladno uputama priloženim uz pakiranje.

Čuvanje umjernih uzoraka

  • - Umjerni uzorci se čuvaju, ovisno o uputama proizvođača, u propisanim uvjetima (u hladnjaku: 5°C ± 3°C ili u zamrzivaču: -20°C ± 4°C).
  • - Umjerni uzorci se odmah nakon ulaznog pregleda pohranjuju u propisane uvjete čuvanja, zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba.

Prijevoz umjernih uzoraka

Referencijske tvari pripremljene u RL-u, korisnici preuzimaju osobno u RL-u i prenose ih u transportnim hladnjacima s ulošcima leda ili se korisnicima dostavljaju brzom poštom u odgovarajućoj ambalaži (kartonske kutije ili kutije od stiropora) s ulošcima leda.

Planirani raspored isporuke umjernih uzoraka u 2019. godini

Kravlje mlijeko *

Kozje mlijeko **

Ovčje mlijeko **

16. - 17. siječnja

    -

   -

06. - 07. veljače

    -

   -

06. - 07. ožujka

13. - 14. ožujka

   -

10. - 11. travnja

17. - 18. travnja

03. - 04. travnja

15. - 16. svibnja

22. - 23. svibnja

08. - 09. svibnja

12. - 13. lipnja

19. lipnja

05. - 06. lipnja

03. - 04. srpnja

17. - 18. srpnja

10. - 11. srpnja

21. - 22. kolovoza

14. kolovoza
(+somatske stanice)

28. - 29. kolovoza
(+somatske stanice)

04. - 05. rujna

18. - 19. rujna

25. - 26. rujna

16. - 17. listopada

  11. listopada

   

13. - 14. studenog

06. - 07. studenog

   

11. - 12. prosinca

   

   


Pasterizirano mlijeko ***

Sterilizirano mlijeko ***

Sir, vrhnje, jogurt ****

20. - 21. veljače

13. - 14. veljače

27. - 28. veljače

23. - 24. listopada

02. - 03. listopada

27. - 28. studenog + maslac


    * osnovni kemijski sastav, somatske stanice, točka ledišta i urea
  ** osnovni kemijski sastav, točka ledišta
*** osnovni kemijski sastav
**** sir: mliječna mast, protein, suha tvar, pH, NaCl;
       vrhnje: mliječna mast, protein, suha tvar;
       jogurt: mliječna mast, protein, suha tvar, pH, mliječna kiselina;
      maslac: mliječna mast, bezmasna suha tvar, voda

 Dokumenti | Referentne vrijednosti