Home


Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Zavod za mljekarstvo
Referentni laboratorij
za mlijeko i mliječne
proizvode

Svetošimunska 25
10000 Zagreb, HR

T. +385 (0)1 239 3942
F. +385 (0)1 239 3988
E. rlm@agr.hr

www.agr.hr
Usluge RL-a

priprema umjernih uzoraka kravljeg, kozjeg i ovčjeg 
    mlijeka za umjeravanje analitičkih instrumenata

priprema umjernih uzoraka pasteriziranog i 
    steriliziranog mlijeka za umjeravanje analitičkih
    instrumenata

priprema sekundarnog materijal za međulaboratorijsko usporedno
    ispitivanje i provjeru točnosti obavljanja analiza mlijeka i sira u
    mljekarskim laboratorijima

izvođenje superanaliza mlijeka i mliječnih proizvoda

kemijska, fizikalna i mikrobiološka analiza mlijeka i 
    mliječnih proizvoda

uvođenje i razrada novih analitičkih metoda

 standardizacija autohtonih mliječnih proizvoda

utvrđivanje stupnja zrelosti sira

dokazivanje patvorenja mlijeka i mliječnih proizvoda

analiza mineralnog sastava mlijeka i mliječnih proizvoda

 dokazivanje inhibitornih tvari u mlijeku

edukacija

savjeti