Home


Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Zavod za mljekarstvo
Referentni laboratorij
za mlijeko i mliječne
proizvode

Svetošimunska 25
10000 Zagreb, HR

T. +385 (0)1 239 3942
F. +385 (0)1 239 3988
E. rlm@agr.hr

www.agr.hr
Kontakt
Sveučilište u Zagrebu - Agronomski fakultet - Zavod za mljekarstvo
Referentni laboratorij za mlijeko i mliječne proizvode


Svetošimunska 25
10000 Zagreb, HR

Tel. +385 (0)1 239 3942
Fax. +385 (0)1 239 3988
Email: rlm@agr.hr

 Kontakt podaci djelatnika


Kontakt obrazac
2+3 =Kako do nas

Prikaži Referentni laboratorij za mlijeko i mliječne proizvode na većoj karti