Koristimo kolačiće kako bismo vam mogli prikazati web stranicu, razumjeti kako je koristite te pružiti vam najbolje korisničko iskustvo.  Više o kolačićima
EN  | 
HR  |  EN

O namaReferentni laboratorij za mlijeko i mliječne proizvode

Referentni laboratorij za mlijeko i mliječne proizvode (RL) osnovan je 2001. godine kao rezultat rada na zajedničkom projektu Zavoda za mljekarstvo Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstva poljoprivrede. U Projektu su bili definirani izvori financiranja i nabava opreme potrebne za rad Referentnog laboratorija. Usvajanjem „Pravilnika o kakvoći svježeg sirovog mlijeka“ (NN 102/2000), istaknuta je potreba za uspostavom i radom RL-a, po uzoru na zemlje EU, a njegova uloga započela je paralelno s osnivanjem Središnjeg laboratorija za kontrolu mlijeka Hrvatske poljoprivredene agencije (HPA) (danas HAPIH) u Križevcima, kao nužni dio cjelovitog sustava.

Od 2003.-2007. godine, RL je bio certificiran za „Sustav upravljanja kvalitetom“, prema međunarodnoj normi HRN EN ISO 9001. Ocjenu cjelokupnog sustava obavila je nezavisna certifikacijska kuća Det Norske Veritas (DNV).

Ciljevi i zadaci Referentnog laboratorija za mlijeko i mliječne proizvode, sukladno odredbama Pravilnika o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka (NN 27/17) i Pravilnika o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje (NN 86/10, 7/11 i 74/13) su:

  • izvođenje analiza mlijeka i mliječnih proizvoda referentnim metodama prema kojima SLKM i drugi mljekarski laboratoriji u RH provode umjeravanje laboratorijskih instrumenata, ali i provjeru točnosti svoga rada po uzoru na laboratorije u drugim europskim zemljama,
  • isporuka referentnog materijala kravljeg, kozjeg i ovčjeg mlijeka za umjeravanje analitičkih instrumenata u SLKM i ostale laboratorije, tako da je sustav kontrole kvalitete sirovog mlijeka u Republici Hrvatskoj potpuno neovisan i cjelovit,
  • kontinuirana nadopuna konverzijskog pravca za instrument (Bactoscan FC), kojim se određuje ukupan broj mikroorganizama u sirovom kravljem, kozjem i ovčjem mlijeku metodom protočne citometrije, a koji predstavlja jedan od najpotpunijih konverzijskih pravaca u zemljama EU,
  • organiziranje ispitivanja sposobnosti međulaboratorijskim usporednim ispitivanjima (PT) za SLKM i ostale službene i zainteresirane laboratorije, čime je osigurana slijedivost rezultata mjerenja do rezultata referentnih metoda,
  • uvođenje novih metoda analiza mlijeka i mliječnih proizvoda,
  • organiziranje edukacija za djelatnike SLKM-a i ostalih zainteresirane mljekarskih laboratorija.Također, temeljem „Zakona o hrani“ (NN 81/13, 14/14, 30/15, 115/18) te „Pravilnikom o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje“ (NN br. 86/10, 7/11 i 74/13), Ministarstvo poljoprivrede ovlastilo je RL kao službeni i referentni laboratorij (Pogledati Rješenje na https://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=1269).

Referentni laboratorij za mlijeko i mliječne proizvode akreditiran je od strane Hrvatske akreditacijske agencije sukladno zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 u području opisanom u prilogu potvrde o akreditaciji (broj potvrde o akreditaciji: 1081) dok je opis područja akreditacije (popis akreditiranih metoda) dostupan na  https://www.akreditacija.hr/registar.
Također, Referentni laboratorij za mlijeko i mliječne proizvode akreditiran je sukladno zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17043 „Ocjenjivanje sukladnosti – Opći zahtjevi za ispitivanje sposobnosti“ (broj potvrde o akreditaciji: 8649).

Akreditacijama se RL još više približio cilju postizanja visoke kvalitete u svim fazama poslovnog sustava i zadovoljenju zahtjeva korisnika naših usluga.

Popis akreditiranih metoda s godinama izdanja normi dostupan je u izborniku pod „Popis akreditiranih metoda“.

Top