Koristimo kolačiće kako bismo vam mogli prikazati web stranicu, razumjeti kako je koristite te pružiti vam najbolje korisničko iskustvo.  Više o kolačićima
EN  | 
HR  |  EN

Zamjenik rukovoditelja referentnog laboratorija
Prof. dr. sc. Neven Antunac
Redoviti profesor u trajnom zvanju (2011)
Zavod za mljekarstvo
Paviljon 2, 1. kat
tel: +385 01 239 3847
e-mail: antunac@agr.hr

Nastavna djelatnost
Dodiplomski studij (Bsc)
Mlijeko i mliječni proizvodi (koordinator)
Laboratorijska tehnologija (suradnik)

Diplomski studij (Msc)
Kemija i fizika mlijeka (koordinator)
Senzorno ocjenjivanje mlijeka i mliječnih proizvoda (koordinator)
Proizvodnja mlijeka i mesa kopitara (suradnik)

Poslijediplomski doktorski studij
Istraživanja u mljekarskoj znanosti (suradnik)

Znanstveni interesi
Kemija i fizika mlijeka
Higijenska kvaliteta mlijeka
Kravlje, kozje i ovčje mlijeko
Autohtoni mliječni proizvodi
Laboratorijska analitika

Akademske kvalifikacije
1994. Disertacija
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Povezanost sastava i količine mlijeka s redoslijedom laktacija Alpina i Sanskih koza u velikim stadima.

1989. Magistarski rad
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Utjecaj redoslijeda laktacije na količinu i sastav mlijeka koza Alpina i Sanske pasmine.

1982. Diplomski rad
Sveučilište u Zagrebu Fakultet poljoprivrednih znanosti
Hranidba rano odbijene prasadi.

Radno iskustvo
1982. – sada
Sveučilište u Zagrebu - Agronomski fakultet

Edukacija


2018.


14. međunarodna konferencija „Kompetentnost laboratorija 2018“. Hrvatski laboratoriji (CROLAB). Trakošćan.

2017.


13. međunarodna konferencija „Kompetentnost laboratorija 2017 “. Hrvatski laboratoriji (CROLAB). Poreč.

2016.


12. međunarodna konferencija „Kompetentnost laboratorija 2012“. Hrvatski laboratoriji (CROLAB). Vinkovci.

42. Hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka s međunarodnim sudjelovanjem, Lovran, Hrvatska, HMU.

2014.


41. Hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka s međunarodnim sudjelovanjem, Lovran, Hrvatska, HMU.

10. međunarodna konferencija „Kompetentnost laboratorija 2014“. Hrvatski laboratoriji (CROLAB). Šibenik.


2012.


40. Hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka s međunarodnim sudjelovanjem, Lovran, Hrvatska, HMU.

8. Konferencija, 4. Nacionalna konferencija „Kompetentnost laboratorija“, Šibenik, Hrvatska, Udruga Hrvatski laboratoriji (CROLAB).


2011.


Četvrta međunarodna konferencija “Kompetentnost laboratorija”, Cavtat, Hrvatska, Udruga Hrvatski laboratoriji (CROLAB).

 

2010.


39. Hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, Hrvatska, Hrvatska mljekarska udruga (HMU).

 

Treće nacionalno savjetovanje “Kompetentnost laboratorija”, Varaždin, Hrvatska, CROLAB.

 

2009.


Treća međunarodna konferencija “Kompetentnost laboratorija”, Cavtat, Hrvatska, CROLAB.

 

Milk Conference. Beč, Austrija, Deutsche Gesellschaft für Milchwissenschaft.

 

2008.


38. Hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka s međunarodnim sudjelovanjem, Lovran, Hrvatska, HMU.

Seminar “Dobra profesionalna praksa u analitičkom laboratoriju”, Zagreb, Hrvatska, Hrvatsko mjeriteljsko društvo (HMD).

Drugo nacionalno savjetovanje “Kompetentnost laboratorija”, Osijek, Hrvatska, CROLAB.

5th FIL-IDF Symposium on Cheese Ripening, Bern, Švicarska.

 

2007.


Druga međunarodna konferencija “Kompetentnost laboratorija 2007 – novi pristup”, Cavtat, Hrvatska, CROLAB.

1st International Proficiency Testing Conference, Sinaia, Rumunjska.

5th International Symposium on The Challenge to Sheep and Goats Dairy Sectors, Alghero (Sardinia), Italija.

Analytical Week and Milk Analysis World, München, Njemačka.

 

2006.


37. Hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka s međunarodnim sudjelovanjem, Lovran, Hrvatska, HMU.

Symposium “Milk and milk products”, Tara, Srbija.

“Analytica 2006” – International Trade Fair for Laboratory Equipment, München, Njemačka.

27th FIL-IDF World Dairy Congress, Shanghai, Kina.

Seminar “Technical legislation and standards in the economy”, Zagreb, Hrvatska.

Prvo nacionalno savjetovanje “Kompetentnost laboratorija”, Brijuni, Hrvatska, CROLAB.

 

2005.


Prva međunarodna konferencija “Kompetentnost laboratorija–novi pristup”, Cavtat, Hrvatska, CROLAB.

Seminar “Međulaboratorijske usporedbe”, Zagreb, Hrvatska, CROLAB.

Central laboratory for milk, Wojnzach, Njemačka.

International Trade Fair, SIA (Salon International Agriculture) and SIAM, Pariz, Francuska.

 

2004.


International symposium “The future of the sheep and goat dairy sectors”, Zaragoza, Španjolska.

Seminar “Unutrašnje neovisne ocjene u laboratorijima”, Zagreb, Hrvatska, HMD.

 

2003.


Seminar “Internal Auditors of Quality Systems”, Zagreb, Hrvatska. Det Norske Veritas (DNV).

Seminar “Setting up Laboratory in Compliance with HRN EN ISO/IEC 17025”, Zagreb, Hrvatska, Hrvatski zavod za norme (HZN).

 

2002.


Swiss Federal Dairy Research Station, Liebefeld, Bern, Reference laboratory for milk, Central Milk Laboratory, Zollikofen, Švicarska.

 

Projekti
2014.–2015., „Unaprjeđenje tehnologije proizvodnje kozjeg mlijeka utvrđivanjem fiziološke granice koncentracije uree“. Ministarstvo poljoprivrede, Vijeće za istraživanja u poljoprivredi (VIP). Neven Antunac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet.

 

2013.-2014. Hrvatsko-Crnogorski bilateralni projekt „Standardizacija tradicionalnih sireva Hrvatske i Crne Gore“. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Zagreb. Voditelj: Neven Antunac (HR) i Slavko Mirecki (CG).


2012.-2014., “Kontrola kvalitete sireva na tržištu u cilju povećanja konkurentnosti”. Ministarstvo poljoprivrede,Vijeće za istraživanja u poljoprivredi (VIP). Jasmina Havranek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet.

2012.-2014., ”Razvoj tehnologije proizvodnje magarećeg mlijeka“. Ministarstvo poljoprivrede,Vijeće za istraživanja u poljoprivredi (VIP). Ante Ivanković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet.


2010.–, “Characterisation and tracking the origin of specific characteristics of traditional cheeses in Western Balkans Region”. SEE-ERA.NET. European Community's Programme for International Cooperation. Jasmina Havranek. Agronomski fakultet, Zagreb.

2007.–2014., “Elementi ekološke proizvodnje i analitičke metode za dokazivanje izvornosti sira”. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH. Jasmina Havranek. Agronomski fakultet, Zagreb.

2007.-2011. “Tehnološki parametri proizvodnje tradicijskih sireva u funkciji njihove zaštite”. Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa. Samir Kalit, Agronomski fakultet, Zagreb.

2006.-2007. “Metode za određivanje patvorenja ovčjeg mlijeka i sira”. Hrvatsko - Slovenski bilateralni projekt suradnje u području znanosti i tehnologije u 2006.-2007.

2003.-2005. “Utvrđivanje stupnja zrelosti autohtonih ovčjih sireva”. Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa. Jasmina Havranek, Agronomski fakultet, Zagreb.

2002.-2005. “Fiziološka granica broja somatskih stanica kao indikator subkliničkog mastitisa ovaca”. Ministarstvo znanosti i tehnologije RH. Neven Antunac, Agronomski fakultet, Zagreb.

2002.-2005. “Razvoj tehnologija proizvodnje autohtonih sireva na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima”. Ministarstvo znanosti i tehnologije RH. Jasmina Havranek, Agronomski fakultet, Zagreb.

2002.-2005. “Okus i tekstura tradicionalnog paškog sira”. Ministarstvo znanosti i tehnologije RH. Dubravka Samaržija, Agronomski fakultet, Zagreb.

2002.-2005. “Biokemijski procesi tijekom zrenja autohtonih sireva”. Ministarstvo znanosti i tehnologije RH. Jasmina Havranek, Agronomski fakultet, Zagreb.

2001.-2004. “Genetski profil i proizvodna svojstva Travničke pramenke“. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva RH. Boro Mioč, Agronomski fakultet, Zagreb.

2001.-2004. “Proizvodnja i kvaliteta ovčjeg mlijeka na otoku Cresu“. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva RH. Boro Mioč, Agronomski fakultet, Zagreb.

2000.-2002. “Razina ketonskih tijela i uree u mlijeku kao pokazatelja očuvanja proizvodnih kapaciteta mliječnih krava na obiteljskim gospodarstvima“. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva RH. Branko Liker, Agronomski fakultet, Zagreb.

1998.-2001. “Proizvodnja kvalitetnoga mlijeka na obiteljskim gospodarstvima“. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva RH. Neven Antunac, Agronomski fakultet, Zagreb.

1997.-2002. “Očuvanje i zaštita autohtonih mliječnih proizvoda“. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva RH. Jasmina Lukač Havranek, Agronomski fakultet, Zagreb.

1991.-1996. “Učinak proteinskog genotipa na mlijeko: količina, mast, protein, kazein“. Ministarstvo znanosti i tehnologije. Jasmina Lukač Havranek, Agronomski fakultet, Zagreb.

 

Znanstveni i struČni radovi
Bibliografija (CROSBI):
 https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/118470?w_mentor=1


Google Scholar: 
https://scholar.google.hr/citations?hl=en&pli=1&user=ypyf22UAAAAJ

 

Ostale znanstvene i struČne aktivnosti
2010.-2014., Predsjednik Tehničkog odbora HZN/TO 566 Poljoprivredni i prehrambeni proizvodi, Mlijeko i mliječni proizvodi (2010–2014). Hrvatski zavod za norme.

2008.-2014., Član Upravnog odbora Udruge Hrvatski laboratoriji (CROLAB).

2002.–2017, Članstvo u uređivačkom odboru znanstvenog časopisa “Mljekarstvo”, Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb, Hrvatska.

2002.-2015, Predsjednik Upravnog odbora Hrvatske mljekarske udruge.


2002.-2012., Sveučilište u Zagrebu - Agronomski fakultet, Zavod za mljekarstvo. Rukovoditelj Referentnog laboratorija za mlijeko i mliječne proizvode.

Top